projecten

 


The Dreamery Foundation richt zich op projecten en initiatieven met een duidelijk geformuleerd begin en einde waarin heldere en haalbare doelstellingen gekoppeld zijn. Er wordt zoveel mogelijk samenwerking gezocht met operationele partners die een bijdrage leveren aan het laag houden van de vaste lasten door kennis, uren of materialen te doneren.

strategie en realisatie

 

Stichting The Dreamery Foundation opereert vanuit de overtuiging dat zij een maximale bijdrage kan leveren aan het creëren van een duurzaam betere wereld voor kinderen, indien zij zich aan de volgende drie spelregels houdt:  

Samenwerken werkt
De stichting werkt graag samen met gespecialiseerde, professioneel bestuurde charitatieve instellingen die ambitieus hun doelstellingen nastreven waarbij de aandacht van de Dreamery Foundation vooral uit gaat naar initiatieven die een soortgelijke missie en visie  hebben. Een voorbeeld is het adopteren van een substantieel specifiek onderdeel van een startend of lopend project waarbij Dreamery Foundation verantwoordelijkheid en zorg zal dragen voor haar deel. Hierdoor kan de stichting zelf efficiënt opereren en zoveel mogelijk van haar doelen bereiken in een zo kort mogelijk tijdsbestek, zonder dat het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden.

 

Zelf doen waar mogelijk
Initiatieven die niet direct uitgebreide gespecialiseerde kennis vereisen voor een efficiënte uitvoer, dan wel initiatieven waartoe de kennis voor een efficiënte uitvoer beschikbaar is binnen de stichting, worden waar mogelijk autonoom uitgevoerd. Een samenwerking met de overheid of het bedrijfsleven wordt hierbij niet uit de weg gegaan, maar The Dreamery Foundation zal het project zelf initiëren, begeleiden en zorgvuldig tot een succesvol einde brengen.

 

Nieuwe projecten vinden
Stichting The Dreamery Foundation gaat zelf op zoek naar nieuwe projecten en doet geen publieke oproep tot het aanmelden van projecten. De stichting is altijd bereidt om in een persoonlijke ontmoeting te onderzoeken of er een eventuele samenwerking mogelijk is.