Kinderen van de Voedselbank 2014/2015

 


In het jaar 2014 en 2015 hebben wij op verschillende fronten samengewerkt met Stichting Kinderen van de Voedselbank. Vol trots kijken wij terug op de projecten die wij samen met hen hebben uitgevoerd. Het project kinderarmoede heeft ervoor gezorgd dat er ruim 128 kinderen in Delft en in Nederland zijn geholpen.

Projecten

Stichting The Dreamery Foundation en Stichting Kinderen van de voedselbank hebben in 2014 en 2015 samengewerkt om zich met elkaar tegen de maatschappelijke gevolgen van kinderarmoede in te zetten door zo veel mogelijk hulpbehoevende gezinnen te ondersteunen met een cadeaupakket en een verjaardagsbox. Deze samenwerking heeft zich vertaald in het concreet helpen van 128 kinderen in Delft en in andere steden.


Project 25 voor 25! was een onderdeel van project Kinderarmoede. Door een structurele bijdrage te doen kunnen er meerdere cadeaupakketten en verjaardagsboxen voor een specifiek gezin bekostigd worden. Dit betekent dat er indirect en anoniem een koppeling wordt gemaakt tussen uw gezin/bedrijf en het hulpbehoevende gezin, waardoor er continuïteit ontstaat in het discreet bijdragen aan de eigenwaarde van het/ de kind(eren) binnen een gezin wat elke dag geconfronteerd wordt met de maatschappelijke gevolgen van leven in armoede. Onze eerste doelstelling was om 25 gezinnen/bedrijven te enthousiasmeren om voor minimaal een kind, minimaal een jaar twee cadeaupakketten en de verjaardagsbox te bekostigen (160 euro). Helaas is gebleken dat er, ondanks grote inspanning, onvoldoende draagvlak binnen onze doelgroep(en) te creëren was voor dit project. Dit heeft de stichting doen besluiten haar aandacht te verleggen naar andere projecten.


Stichting The Dreamery Foundation heeft voor Stichting Kinderen van de Voedselbank een lesprogramma ontwikkelt met een filosofische grondslag, welke voorziet in de behoefte om kinderen uit te dagen en betrokken te laten zijn. Het lesprogramma bestaat uit een module van vijf lessen voor de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. Het lesprogramma heeft onder andere het doel om kinderen te prikkelen en te inspireren door op een andere manier naar zichzelf, elkaar en de wereld te kijken.
De laatste les van iedere module is ‘Kinderen samen sterk!’ met het doel kinderen uit te dagen ook een concrete bijdrage te leveren aan de maatschappij en in het speciaal aan leeftijdsgenoten die opgroeien in armoede.
Stichting Kinderen van de Voedselbank heeft het lesprogramma in gebruik genomen en dit heeft bijgedragen aan hun doelstelling de bewustwording en betrokkenheid van leerlingen in het primair onderwijs te vergroten ten aanzien van armoede in Nederland.