visie en missie
Waarom Stichting The Dreamery Foundation?

Visie

• Van industrialisering naar digitalisering van de maatschappij.
• Kinderen worden opgeleid voor het verleden.
• Kinderen zijn loyaal en passen zich eenvoudig aan.
• Leerkrachten zijn uit het oog verloren waarom zij voor de klas staan.
• Verschillende taken zijn de afgelopen jaren bij de leerkracht komen te liggen, zoals (passend) onderwijs, zorg en opvoeding. Iedere taak heeft eigen dimensies waarover de leerkracht (apart) verantwoording, aan verschillende partijen, af dient te leggen.
• Leerkrachten kunnen een steuntje in de rug gebruiken. Particulieren en bedrijven willen bijdragen aan het onderwijs.
• Tot op heden is het niet gelukt om structureel en een duurzame invulling te geven aan een schaalbare samenwerking tussen het onderwijs en de bedrijvensector.

Wat The Dreamery Foundation wil bereiken

Missie

• Leerkrachten helpen om weer met passie inspirerend les te kunnen geven.
• Leerkracht in de klas versus voor de klas.
• Leerkracht als meerwetende partner.
• Leerlingen inspireren een toekomst te creëren voor zichzelf en de wereld om hen heen.
• Leerlingen verantwoordelijke en zelfnadenkende burgers maken door hen 21ste eeuw vaardigheden en competenties te laten ontwikkelen.
• De (belevings) wereld en de actualiteit gebruiken als bron voor het onderwijs.
• Buttom up: De leerkrachten zijn en maken het onderwijs. Op basis van onderzoek naar latente behoeftes van leerkrachten, leerlingen, directie en ouders in samenwerking stap voor stap zetten.


Stichting The Dreamery Foundation werkt onder andere samen met IMC Weekendschool waarin het inspireren van kinderen in het basisonderwijs centraal staat. Klik hier voor meer informatie.


"Iemand vertelde mij eens een verhaal over een arts en een verandering teweeg brengen. Ergens ter wereld in een ziekenhuis werkt een arts. Hij behandeld cliënten met overgewicht die een hartinfarct hebben overleefd. Nadat de cliënt is hersteld en naar huis mag gaat hij op spreekuur bij de arts. De arts zou de cliënt een uiterst streng dieet en een intensief sportprogramma kunnen voorschrijven, maar dit doet hij niet. Het enige wat de arts aan de cliënt vraagt is of hij iedere dag één sinaasappel wilt eten. Drie maanden lang één sinaasappel eten en dan terugkomen op spreekuur bij de arts. Doordat de cliënt iedere dag een sinaasappel eet gaat het deel uitmaken van de dagelijkse routine, wordt zijn/haar bewustwording vergroot, ziet hij/zij andere mogelijkheden en maakt hierdoor mogelijk andere keuzes. Na drie maanden komt de cliënt op spreekuur bij de arts. De arts vraagt hoe het gaat en luistert naar de cliënt. De arts schrijft de cliënt nu voor dat hij iedere dag, naast de sinaasappel, ook een appel eet.
Deze metafoor herbergt een prachtige illustratie van hoe een verandering teweeg brengen. Stap voor stap en in samenwerking met elkaar." - Jenya Krul, programma coördinator Stichting The Dreamery Foundation