Shadowview 4 kids

 

Shadowview-4-Kids_wide
Stichting The Dreamery Foundation droomt van een wereld waarin volwassenen bewust zijn van hun handelen met de daarbij horende gevolgen in de wetenschap dat zij de wereld slechts in bruikleen hebben van (hun) kinderen.
Door projecten en initiatieven te ondersteunen en te initiëren die een duurzame en structurele bijdrage leveren aan een evenwichtig balans tussen mens en natuur wil The Dreamery Foundation uiteindelijk ook hiermee op macro niveau de levenskwaliteit en een positief toekomstperspectief van kinderen te bevorderen.

Gezamenlijke missie
In het derde kwartaal van 2015 is The Dreamery Foundation een samenwerking gestart met Laurens de Groot, oprichter en voorzitter van Stichting Shadowview. Een samenwerking waarin een gezamenlijke missie en intenties samen worden gebracht en elkaar (gaan) versterken. Er worden verbindingen gelegd tussen de leerlingen in het Nederlandse primair onderwijs en de missie om een ieder kind bewust te maken van het belang van natuurbehoud en de inzet van high-tech middelen in de strijd tegen illegale stroperijen van olifanten en neushoorns.


Lesprogramma ‘Shadowview 4 kids’
Shadowview 4 kids is een uitgebreid lesprogramma wat scholen eenvoudig in staat stelt voldoende aandacht te besteden aan de kerndoelen omtrent techniek, natuur en burgerschapskunde. Het lesprogramma bevat een doorlopende leerlijn waarin verschillende kerndoelen, leerdoelen en ontwikkeling van competenties bedding vinden. Aan de basis staat een nieuw curriculum op het gebied van digitale geletterdheid waarin de focus ligt op programmeren. Het inspireert en stimuleert leerlingen in een manier van denken waarbij zij een probleem en de mogelijke oplossingen leren formuleren in computertermen, kortweg: computational thinking. Je zou het 'begrijpend programmeren' kunnen noemen, vergelijkbaar met 'begrijpend lezen'. Het curriculum heeft een doorlopende leerlijn en bevat op dit moment een bovenbouwmoduledie kosteloos beschikbaar wordt gesteld aan de leerkrachten en leerlingen.

‘Collegetour Laurens de Groot’
Naast het lesprogramma biedt Shadowview 4 kids een collegetour aan waarin Laurens de Groot de kinderen meeneemt in zijn strijd tegen de illegale stroperijen. Naast veel beeldmateriaal laat Laurens de leerlingen ook kennis maken met de high-tech middelen die worden ingezet en verteld hij vanuit zijn eigen ervaringen als activist. Een leerzaam en inspirerend college welke de leerlingen en hun leerkrachten niet snel zullen vergeten.

Op vrijdag 29 april 2016 vond de kick-off van Shadowview 4 kids door middel van een college van Laurens de Groot plaats in de Mekelzaal van het Sciencentre te Delft. Maar liefst 151 basisschoolleerlingen uit Delft en Rijswijk en ruim 20 begeleiders hadden de eer om bij het college aanwezig te zijn. Laurens gaf hen een kijkje in zijn wereld door met passie over zijn werk en zijn strijd tegen de illegale stroperijen te vertellen. Kijk voor meer informatie op: Shadowview-4-Kids_round

www.shadowview4kids.nl