over dreamery

 


The Dreamery Foundation is opgericht om een duurzame en structurele bijdrage te leveren aan een evenwichtig balans tussen mens en natuur waarin kinderen centraal staan.
Sinds 1 september 2014 is de Delftse stichting operationeel en actief op zoek naar duurzame samenwerkingsverbanden om een concreet verschil te maken in de wereld van jonge kinderen met als doel de ontwikkeling te bevorderen, de levenskwaliteit te verbeteren en een bijdrage te leveren aan een positief toekomstperspectief.