IMC Basis in Delft

 


Gewoon doen. Ontdekken! Je ziet wel waar het schip strand. Wat maakt het uit als je ergens niet zo goed in bent? Misschien vind je iets wel zo leuk, dat je een onuitputbare drive ontwikkelt zodat je er wel goed in wordt. Oefening baart kunst! Of je komt erachter dat je stiekem ergens al heel goed in bent. In onze complexe maatschappij, waarin het maken van keuzes meer dan ooit centraal staat, is het fijn om op jonge leeftijd al te weten wat je leuk vindt of juist niet. Daarvoor moet je ervaringen opdoen. Dingen zien, doen en horen. Je nieuwsgierigheid volgen en vragen stellen. Als het even kan werk je ook nog eens aan verschillende life skills.

Maar wat nu als er niets is? Als er in je omgeving weinig is om te ervaren of je de juiste personen mist om vragen aan te stellen? Als je weinig tegenkomt wat je uitdaagt of prikkelt, terwijl je juist ontzettend nieuwsgierig bent? Daarvoor is de mini-maatschappij in de klas: IMC Basis Delft.

Stichting The Dreamery Foundation is met veel trots en enthousiasme partner van IMC Weekendschool. IMC Basis is een programma dat basisscholen in staat stelt de focus op schoolsuccessen en de aandacht voor de kernvakken taal en rekenen uit te breiden. Daarnaast richt het zich op toekomstperspectief en laat leerlingen door de ogen van bevlogen professionals kennis maken met de maatschappij.

Irene
Ik vond het erg leuk om te begeleiden bij IMC Basis Delft en vooral ook leerzaam. Ook dat de kids eigenlijk heel anders zijn en in de eerste plaats geen interesse lijken te hebben, maar later toch ijverig bezig zijn en dat achter het stoer doen ook een grote onzekerheid zit. Vooral 1 meisje had dat ineens en toen ik even alleen met haar zat was haar houding ineens ook totaal anders en zie je dan ook de onzekerheid die ze al zo jong verbloemen door onverschillig te zijn. Dit project is echt super!
Irene Vrijwillig begeleider
Aletta Hekker
Het was een echte persconferentie. Een leuke ervaring voor de leerlingen en ook voor mezelf. De leerlingen hadden zich goed in hun rol van journalist ingeleefd. Een journalist is nieuwsgierig en wil dan ook het naadje van de kous weten. Die rol speelden de kinderen met overtuiging. Ze stelden heel veel vragen en ook heel verschillende vragen. En als ze niet tevreden waren met het antwoord vroegen ze door. Mijn complimenten daarvoor! Ik vind dat dit project goed laat zien hoe IMC Basis te werk gaat. Door heel concreet aan de slag te gaan ontdekken kinderen wat allerlei beroepen inhouden en dat is heel belangrijk bij het maken van keuzes in hun verdere loopbaan.
Aletta Hekker Wethouder van Onderwijs Delft

Bekijk het bezoek aan de frambozenkwekerij

 

.

De kern van IMC Basis is dat leerlingen en inspirerende vakexperts elkaar tijdens lessen ontmoeten. Leerlingen verkennen samen met deze enthousiaste professionals verschillende vakgebieden door zelf aan de slag te gaan met ‘het echte werk’ en op excursie te gaan naar diverse werkplekken. Zo wordt de bijzondere context gecreëerd waarbinnen leerlingen gestimuleerd worden de wereld met een open, nieuwsgierige, actieve en betrokken houding tegemoet te treden. Dit draagt bij aan het doel om leerlingen in staat te stellen om (later) zelfstandige, beter gemotiveerde en verantwoorde keuzes te kunnen maken op het gebied van opleiding en beroep.


Dit doet IMC Basis door:

• Toekomstperspectief: De leerlingen goed geïnformeerd in het leven te laten staan, door hen een beeld te geven van wat de maatschappij te bieden heeft en welke mogelijkheden er voor hen zijn.

• Zelfvertrouwen: de leerlingen te laten ontdekken waar ze affiniteit mee hebben en wat hun eigen vermogens zijn.

• Verbondenheid: de leerlingen aan te moedigen de wereld met een open, nieuwsgierige en actieve houding tegemoet te treden en zich verbonden te voelen met verschillende lagen binnen de samenleving.

Leerlingen doen tijdens IMC Basis veel verschillende ervaringen op en zien dat werk iets is waar je plezier en energie uit kunt halen. Tijdens de lessen kruipen de leerlingen in de huid van bijvoorbeeld advocaten, journalisten, kunstenaars, ingenieurs en ondernemers.

Identificatie wordt op verschillende niveaus mogelijk gemaakt:


• De leerlingen ontmoeten inspirerende vak experts uit uiteenlopende disciplines.

• Bij ieder vakgebied staan verschillende beroepen centraal, waarbij de vakexperts hun vakgebied en beroep behandelen aan de hand van raakvlakken met de leefwereld van de leerlingen.

• De nadruk ligt steeds op zelf doen en ervaren. De leerlingen werken aan opdrachten die ‘zo echt mogelijk’ zijn en voeren werkzaamheden uit die kenmerkend zijn voor het vakgebied.

• De leerlingen leren de werkplek kennen. Excursies naar de werkplek vormen daarom ook een wezenlijk onderdeel van de vakken. Leerlingen bezoeken bijvoorbeeld plekken als een rechtbank, sterrenwacht, boerderij, brandweerkazerne en televisiestudio. Bij lessen in het eigen klaslokaal wordt ook de inleving bevorderd door attributen uit de ‘echte’ wereld te gebruiken zoals toga’s, operatiekleding, filmcamera’s en sterrenkijkers.

Er wordt graag samengewerkt met een school die wil investeren in een brede ontwikkeling van hun leerlingen en waar voldoende draagvlak is het programma te starten en uit te voeren. Samen met IMC Weekendschool en stichting The Dreamery Foundation implementeert de school het IMC Basis programma in de onderwijspraktijk:

• IMC Basis wordt binnen het programma van de school aan groep 7 en 8 wekelijks 3 uur aangeboden;

• Een coördinator organiseert de werving, instructie en begeleiding van de vakexperts en de voorbereiding van de opdrachten en de lessen;

• De uitvoering van het onderwijs gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met de docenten en directie van de basisschool;

• IMC Basis verankert de school sterker in de buurt doordat enthousiaste professionals uit de directe omgeving van de basisschool betrokken zijn bij het onderwijs.
Delft is uitgekozen om mee te doen als een van de pilots in Nederland met als doel bij te dragen aan het verbeteren van het toekomstperspectief van basisschoolleerlingen in achterstandsposities. Uiteindelijk is het streven een substantiële verandering te weeg te brengen in het onderwijs en verschillende betrokken partijen, zoals Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sander Dekker, is ook erg enthousiast over het project en het project draagt dan ook zijn goedkeuring.


Momenteel benaderd Stichting The Dreamery Foundation ondernemers en organisaties in Delft, want het concept van het project is dat er lokale ondersteuning is. We zijn op zoek naar lokaal draagvlak om het project te ondersteunen. Dit betreft financiële ondersteuning, maar ook ondersteuning in het delen van kennis en ervaringen.

Stichting The Dreamery Foundation wil de Delftse lokale maatschappij enthousiasmeren ook bij te dragen aan het implementeren van IMC Basis in Delft voor minimaal drie jaar op een Delftse basisschool. Verspreid over meerdere Delftse ondernemers, fondsen en betrokken organisaties is er per jaar 25.000 euro nodig. Grote en kleine bijdrages van betrokken partijen binnen de Delftse gemeenschap zullen uiteindelijk de in totaal 25.000 euro opbrengen.

Door twee werelden in contact te brengen met elkaar inspireert IMC Basis Delft niet alleen de leerlingen, maar ook enthousiaste professionals en vakexperts door hen op een andere manier hun competenties in te laten zetten en te ontwikkelen. Zij krijgen een platform om leerlingen te enthousiasmeren voor hun vakmanschap en zij en hun medewerkers dragen concreet bij aan de ontwikkeling van kinderen in de Delftse maatschappij.


Door twee werelden in contact te brengen met elkaar inspireert IMC Basis Delft niet alleen de leerlingen, maar ook enthousiaste professionals en vakexperts door hen op een andere manier hun competenties in te laten zetten en te ontwikkelen. Bedrijven en professionals krijgen een platform om leerlingen te enthousiasmeren voor hun vakmanschap en hiermee wordt er concreet bijgedragen aan de ontwikkeling en het toekomstperspectief van kinderen in de Delftse maatschappij.

Wanneer u bijdraagt aan Project IMC Basis Delft zijn er een aantal aspecten die u strategisch in kunt zetten met betrekking tot de marketing van uw bedrijf.

- U mag uw naam aan Project IMC Basis Delft verbinden;

- desgewenst zal uw logo en naam geplaatst worden op de website van Stichting The Dreamery Foundation;

- desgewenst wordt er op social media uiting gegeven aan uw bijdrage;

- bedrijfsbezoeken en inspirerende gastlessen van enthousiaste professionals worden gedocumenteerd en vastgelegd door middel van foto en video. Dit beeldmateriaal mag u ook gebruiken;

- leerlingen zullen uiting geven naar aanleiding van hun ervaringen na een bedrijfsbezoek en/of gastlessen van enthousiaste professionals in de social media en op een website. U kunt hiernaar verwijzen op uw website of social media;

- u bent onderdeel van het Delftse lokale draagvlak wat project IMC Basis Delft tot een succes maakt en u draagt bij aan onderwijsvernieuwing;

- project IMC Basis Delft draagt de steun van Sander Dekker, de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Stichting The Dreamery Foundation heeft een ANBI-status gekregen van de belastingdienst. Dit betekent dat bedrijven en particulieren fiscaal voordelig kunnen schenken.

Deze enthousiaste professionals gingen u voor! Deel en inspireer!

 


Cisca Colijn
Ik ben blij dat ik op een concrete manier bij kan dragen aan het toekomstperspectief van leerlingen in Delft en kijk er naar uit hen te inspireren door mijn ervaring in het onderwijs, mijn liefde voor koffie en het ondernemerschap te verbinden en te delen!
Cisca Colijn Miss Morrisson
Gaston Badoux
Trots dat ik ambassadeur mag zijn van The Dreamery. IMC Basis Delft is een mooi project dat kinderen een kans wil geven die zo'n kans niet altijd krijgen. Toen deze Delftse stichting mij hiervoor vroeg hoefde ik niet lang na te denken. Een waardevol project!
Gaston Badoux Kistje vol smaak
Han van den Bosch
Wij dragen graag bij aan de ontdekkingstocht van leerlingen door hen te laten ervaren wat een technisch beroep in houdt. Door het openen van onze deuren kunnen leerlingen'het echte werk' ervaren en zien dat techniek heel veelzijdig en leuk is.
Han van den Bosch Alewijnse Delft
Raymond van Uffelen
Ik wil graag concreet iets bijdragen aan de Delftse maatschappij en ik word met veel plezier ambassadeur om lokaal draagvlak te creëren. Dit project geeft Delftse ondernemers en bedrijven de kans een betekenisvolle bijdrage te leveren op een concrete manier!
Raymond van Uffelen Ray Brandstore
Shahaila Winklaar
Shahaila Winklaar, beeldend kunstenaar uit Delft, zal haar creativiteit, ervaring en enthousiasme inzetten om de leerlingen te inspireren. "Samen kunst kijken, kunst maken en kunst ontdekken is pure lol! Bovendien brengt het ons dichterbij onze eigen creativiteit en onze verbinding met elkaar."
Shahaila Winklaar Winklaar
Marieke van Schaaijk
“Wij kunnen Delftse leerlingen stimuleren met een andere blik naar gebouwen en interieurs te kijken. Ze kunnen dan ervaren op welke manieren ze aan het maken van een fijne omgeving bij kunnen dragen. We maken de kunst en wetenschap zo minder abstract.”
Marieke van Schaaijk Fokkema & Partners
Jenya Krul
Met veel enthousiasme ben ik actief op zoek naar lokaal draagvlak binnen de Delftse maatschappij om structuur en continuïteit te creëren omtrent het project IMC Basis Delft. Maatschappelijke integratie maakt dit project tot een succes!
Jenya Krul The Dreamery Foundation
Trude Gerritsma
Trude Gerritsma van de Delftse boekhandel 'De omslag' inspireert kinderen graag door hen kennis te laten maken met boeken. "Wij dragen boeken én kinderen een warm hart toe. Lezen verrijkt je leven en dat wil ik kinderen graag laten ervaren.”
Trude Gerritsma Boekhandel De Omslag Delft
 

Ik wil meedoen of meer informatie!
Bent u nieuwsgierig en/of enthousiast geworden? Graag vertelt Stichting The Dreamery Foundation u in een vrijblijvende (korte) ontmoeting meer over project IMC Basis Delft en onderzoekt en bespreekt de stichting graag de mogelijkheden met betrekking tot een bijdrage die u kan leveren! Neem contact met ons op via info@dreamery.org of via het telefoonnummer: 06 50 67 19 20

Bekijk het bezoek aan bakkerij van Roon en de Delftse molen