help dreamery

 


Het aantal en de omvang van de projecten die Stichting The Dreamery Foundation ondersteunt hangt primair af van de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen en de hoeveelheid kennis, uren en goederen die de stichting vanuit samenwerkingsverbanden beschikbaar heeft. Daarnaast is de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel een belangrijke randvoorwaarde voor opschaling in de toekomst.
Om succesvol projecten te kunnen steunen en zelf projecten te kunnen initiëren, werft de stichting fondsen bij derden, waarbij zij zich met name richt op het werven van vermogende donateurs die jaarlijks doneren ter ondersteuning van de stichting en/of specifieke projecten.